Kalite Politikası

AKTOB SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ PERSONEL BELGELENDİRME KALİTE POLİTİKASI

AKTOB Sınav Ve Belgelendirme Merkezi olarak verdiğimiz hizmetin kalitesini;

BAĞIMSIZ,
DOĞRU,
ZAMANINDA,
GÜVENİLİR OLMA

ve
İlkelerimiz ile
Merkez çalışanlarımızın görevleriyle ilgili tüm kalite gerekliliklerini öğrenmeleri ve işlerinde uygulamalarını 
sağlayarak hizmet kalitemizin düzeyinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması ile müşterilerimizle açık bir 
iletişim kurarak onları

BİLGİLENDİRMEK, BİLİNÇLENDİRMEK.
Yenilik, verimlilik, hizmetlerimizin geliştirilmesi ve sunumunda, müşteri istek ve beklentilerini göz önünde 
bulundurmaya odaklanarak, hizmet sunduğumuz firma ve kurumlara
KATMA DEĞER YARATMAK.

Hizmet ilkelerinden ödün vermeden rekabet edebilen ve her geçen gün hizmet alanını genişleten bir 
kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmeyi, bu hizmetlerimizi sağlarken de ilgili yasal yükümlülüklerimizi 
yerine getirmek,
Personel Belgelendirme kuruluşu olarak göstereceğimiz bütün faaliyetlerimizde, bütün müşterilerimize 
tarafsızlıkla hizmet vermek.

TS EN ISO IEC 17024 : 2012
Standardının gereklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlayarak,
SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK.

Personel belgelendirme talebinde bulunan adaylara adil, tarafsız ve eşit yaklaşımlarda bulunmak, bu 
bağlamda bağımsız, tarafsız ve sadece bilime ve gelişime odaklı süreçlerini işletmek
Belgelendirdiğimiz tüm müşterilerin bilgilerini gizlilik ve güvenlik şartlarımıza göre korumak ve saklamak
Hizmetleri sunabileceğimiz yerel ve uluslararası pazarlarda hizmet vermek.
AKTOB Sınav ve Belgelendirme Merkez’i Türkiye’de ve Dünyada
etkin ve sürdürülebilir bir ölçme, değerlendirme, belgelendirme merkezi olarak
tanınan kuruluşlardan birisi olmasını sağlamak

EN BÜYÜK POLİTİKAMIZ VE HEDEFİMİZ

 

Nihat VURAL Mehmet Ali KARAMANCI Erkan YAĞCI
Sorumlu Yönetici Sorumlu Yönetici AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı