Gizlilik ve Tarafsızlık

AKTOB yönetim kurulu üyeleri ile AKTOB personeli ve kurumumuzun sınav ve belgelendirme süreçlerinde görev alan tüm tam ve yarı zamanlı personel ile komite üyeleri, görevlerini tarafsız, bağımsız ve etik kurallarına uygun yürüteceklerini, üçüncü şahıslara karşı tüm bilgi ve kararları gizli tutacaklarını taahhüt ettikleri gizlilik ve tarafsızlık beyanı imzalayarak çalışmalarında tarafsız olacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Ayrıca Kurumsal süreçlerin tarafsızlığını, güvenirliğini ve şeffaflığını denetlemek amacı ile “Tarafsızlık Komitesi” oluşturulmuştur. Komite, kurumun personel belgelendirme uygulamalarında tarafsızlığı zedeleyici bir husus tespit ettiği ve çözüme ulaşamadığı takdirde ilgili kuruma (MYK veya TURKAK) bildirimde bulunma yetkisine sahiptir.

Tarafsızlık Komitesi sektörel tecrübeye sahip; mesleki eğitimci, sektör temsilcisi, akademisyen ve Turizm bakanlığı temsilcisi olmak üzere en az 4 kişiden oluşur.. Komite üyelerinin oluşturulmasında herhangi bir tarafın diğerine baskın olmadığı ve eşit seviyede bir yapıda olmasına dikkat edilir.

Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı

RİSK ANALİZİ

Kurumumuzun tarafsızlığını zedeleyecek risk faktörleri belirlenerek, çözümleri ile birlikte Risk Analizi formu ile dokümante edilmiştir.

Risk Analizi