Hakkımızda

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), konaklama sektöründe, sistemli birlik yapılanması gereksinimi üzerine 1984 yılında kurulmuştur.

Faaliyetine, Antalya Turistik İşletmeciler Derneği (ANTİD) adı ile başlayan birlik ardından adını; Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (AKTİD) ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) olarak değiştirmiştir. Birlik; hizmet üreticilerinin tek merkezden, sektörün ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile iletişimini sağlamak, sektörü kalite, çağdaşlık ve liderlik üçgeninde buluşturmak hedefi ile çalışmaktadır.

Kuruluşundan bu yana AKTOB, kaliteyi felsefesi yaparak devam ettirdiği bu yolculuğuna 30 yılı aşkın süredir devam etmektedir. 

Aynı zamanda, ülke turizminde ağırlıklı paya sahip olan Antalya’yı marka yapmak ve dünya turizm pazarında lider destinasyon yapmak vizyonumuzla oluşturduğumuz Antalya Tanıtım Komitesi içerisinde de çalışmalarımız yine aynı felsefe ile devam etmektedir. 

480 üyesi bulunan AKTOB; 136.000 oda ve 298.000 yatak kapasitesi ile konaklama sektörünü temsil eden en büyük örgütlü yapılardan birisidir. 

Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi (AKTOB MYM) ise, Turizm sektöründe çalışan ve/veya çalışmak isteyen işçilerin mesleki bilgi ve becerisini kurallar çerçevesinde, ulusal standartlara ve yeterliliklere uygun olarak değerlendirmek ve belgelendirmek amacı ile AKTOB Bünyesinde kurulmuştur.

Sınav ve Belgelendirme Merkezimiz, Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından AB-0053-P akreditasyon no'su ile  TSE EN ISO / IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardına uygun bulunarak "Oda Temizleme Görevlisi (Kat Görevlisi), Kat Sorumlusu (Kat Şefi), Genel Alan Görevlisi (Meydancı), Genel Alan Sorumlusu (Meydan Şefi)" meslek çalışanlarını sertifikalandırma konusunda  Akredite olduktan sonra yine Avrupa Birliği yeterlilik çerçevesi ile uyumlu, uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlanmış, Ulusal Yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir kuruluşu olarak 2006 yılında kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından da YB-0015 Yetkilendirme numarası ile 24 Ocak 2014 tarihinde yukarıda adı geçen mesleklerde Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.